De krachten gebundeld!

KHB Assuradeuren is gevolmachtigd agent van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. Als gevolmachtigde treedt KHB Assuradeuren namens en voor rekening van deze verzekeringsmaatschappijen geheel zelfstandig op.

Dit zijn wij

Wij zijn KHB Assuradeuren. KHB Assuradeuren is een volmachtbedrijf waar alles draait om efficiënte en persoonlijke dienstverlening op het vlak van verzekeren. Wij werken samen met een aantal professionele en onafhankelijke verzekeringsadviseurs in Utrecht en Zuid-Holland. Wij stellen die verzekeringsadviseurs in staat om hun klanten de best passende verzekeringsoplossingen te kunnen bieden. Dit gaat gepaard met snelle service, een ruime keuze en met gemak!

Naast verzekeringsproducten bieden wij die verzekeringsadviseurs ook dienstverlening aan op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, zodat zij bezig kunnen zijn met wat echt belangrijk is: namelijk met hun klanten!

Wij werken nauw samen met onze partners, de volmachtgevers. Zij leveren ons het product dat door de verzekeringsadviseurs wordt aangeboden aan de markt en dragen het risico in geval van schade. Op deze wijze staan alle partijen in de keten in hun kracht.