Gevolmachtigd agent

Wat is een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent is een professionele financiële dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens één of meerdere aanbieders rechtstreeks op te treden. KHB Assuradeuren is gevolmachtigd agent van een groot aantal bekende verzekeringsmaatschappijen. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet. Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). KHB Assuradeuren V.o.f. is ingeschreven bij de AFM onder nummer 12012008.

Hoe kan ik zien of ik met een volmachtproduct te maken heb?

Dit is eenvoudig te zien. De polis of overeenkomst is dan namelijk ondertekend door KHB Assuradeuren. Wij doen dat (mede) namens één of meerdere verzekeringsmaatschappijen. Die worden dan ook wel risicodragers genoemd en worden apart op de polis of overeenkomst vermeld. De risicodragers zijn bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling heeft u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: KHB Assuradeuren.

Is KHB Assuradeuren onafhankelijk?

KHB Assuradeuren heeft volmachten van meerdere verzekeraars. Daar treden we zelfstandig voor op, maar we zijn niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan wij een volmacht hebben. Wel zullen we in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat we de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand hebben.

De assurantiebedrijven waarmee KHB Assuradeuren samenwerkt, kennen voor het grootste deel dezelfde eigenaar als ook KHB Assuradeuren. Hieruit zou een conflicterend belang kunnen voortkomen. De assurantiebedrijven zullen in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat ze de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand hebben. Mocht hieruit een conflicterend belang voortkomen, dan beslist de feitelijk leider van KHB Assuradeuren over de afhandeling daarvan. Mogelijk voert hij met de betreffende verzekeringsmaatschappij overleg om tot een goede afweging te komen. Ook kan hij er voor kiezen een onafhankelijke deskundige in te roepen om een oordeel te geven.

Moet ik KHB Assuradeuren extra betalen voor haar diensten?

Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding. Deze aparte vergoeding is alleen bestemd voor de volmachtwerkzaamheden. U betaalt niets extra’s.

Met welke verzekeringsadviseurs werkt KHB Assuradeuren samen?

Wij werken samen met: