Polisvoorwaarden

Bent u op zoek naar polisvoorwaarden? Op uw polis staat een link naar de polisvoorwaarden die op uw polis van toepassing zijn. Die link ziet er als volgt uit:

“http://www.khbassuradeuren.nl/polisvoorwaarden/?pvw_id=[NUMMER]”

Achter deze link typt u het nummer van de voorwaarden die u zoek. Als voorbeeld:

http://www.khbassuradeuren.nl/polisvoorwaarden/?pvw_id=100