Schade

U heeft schade. Wat nu?

Het is natuurlijk erg vervelend als u schade heeft. Met een schadeverzekering van KHB Assuradeuren weet u zeker dat uw schade snel en deskundig wordt geregeld. Overzichtelijke schades worden snel en direct door ons afgehandeld.

Als u een grote schade heeft, schakelen wij een schade-expert voor u in bij een onafhankelijk expertisebureau. Welk expertisebureau dat is hoort u op het moment dat wij uw schade in behandeling nemen. De schade-experts zijn goed op de hoogte van alle voorwaarden en clausules die voor uw verzekering gelden. Zo kunnen zij u snel en deskundig op weg helpen.

 

Wat doet de schade-expert?

Een schade-expert bepaalt de hoogte van de schade. Ook controleert hij of het verzekerde bedrag klopt. Hij schakelt herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven voor u in, hij kan u informeren over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en hij kan preventieve maatregelen met u bespreken. De schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie vindt u op www.nivre.nl.

 

Zelf ook een schade-expert kiezen?

Wilt u naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kunt u zelf ook een schade-expert inschakelen. Zo iemand heet een ‘contra-expert’. Uw contra-expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als u en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade. De redelijke kosten van beide experts neemt KHB Assuradeuren voor haar rekening.

KHB Assuradeuren betaalt geen kosten van de contra-expert als deze niet met de schaderegeling te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contraexpert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet. Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Heeft u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Wij kunnen u hierbij helpen.

 

Wat doet het herstelbedrijf? En wie betaalt daarvoor?

Als u schade heeft, kan de schade-expert een herstelbedrijf opdracht geven om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan op verschillende manieren plaatsvinden en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. De schade-expert overlegt altijd met u voordat een herstelbedrijf wordt ingeschakeld. KHB Assuradeuren betaalt de kosten van het herstelbedrijf.

Misschien wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat u dan van tevoren weten hoeveel dat kost. U betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden. Vaak vragen herstelbedrijven aan u om een ‘Akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u ons toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Bent u niet of niet genoeg verzekerd, of heeft u een eigen risico? Dan moet u dat deel van de schade zelf betalen. Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de schade-expert.

 

CIS databank

KHB Assuradeuren registreert schademeldingen en verzekeringsgegevens in de CIS databank. Stichting CIS bewaart deze gegevens voor verzekeringsmaatschappijen die in Nederland actief zijn. Zo kunnen verzekeraars, politie, justitie en andere door Stichting CIS erkende instellingen onderling informatie uitwisselen. Daarmee kunnen ze risico’s beheersen en fraude tegengaan. Meer informatie vindt u in het CIS Privacyregelement op stichtingcis.nl.